25 Temmuz 2013 Perşembe

Acil Tıp Teknisyeni Maaşları Ne Kadar?

Acil tıp teknisyeni maaşları asgari ücretin 1,5 katı civarındadır, edindiğiniz tecrübeye göre bu miktar yükselebilmektedir. Acil tıp teknisyenleri ne kadar kazanıyor sorusuna net bir cevap vermek zor, çünkü çoğu şirket özel olduğu için bu ücret dağılımı değişebilmektedir ama asgari ücretten fazla alacağınız kesin. Eğitiminiz boyunca birşey kazanmayı beklemeyin, iş hayatına atıldıktan sonra kazanmaya başlarsınız.
Acil tıp teknisyenliği veya ambulans teknisyenliği, bazı ülkelerde acil tıp hizmetleri veren sağlık çalışanlarını belirtmek için kullanılan terimlerdir. Genel olarak ambulans şoförü, ambulans hizmetlisi, ambulans görevlisi ve ambulansçı gibi bazı durumlarda küçültücü veya eskimiş sayılabilecek terimler de kullanılır.
Acil tıp teknisyenleri, bir çok ülkede hekim müdürler tarafından belirlenen protokollere ve kurallara uygun olarak acil aramalara yanıt verme, bazı tıbbi müdahalelerde bulunma ve hastaneye hasta ulaştırma görevlerini gerçekleştirirler.
Acil tıp teknisyenleri, ambulans servisinde ücretli ya da gönüllü olarak, teknik kurtarma ekiplerinin üyesi olarak veya itfaiye ve polis gibi bağlaşık ekiplerin eşliğinde hizmet verebilirler.
Acil tıp teknisyenleri, hastanın durumunu değerlendirmek ve hasta ileri düzeyde tıbbi bakım için uygun bir yere aktarılana kadar yeterli nefes ile solunum yolunu korumak ve kardiyovasküler dolaşımı sağlamak amacıyla gerekli acil tıbbi müdahaleleri gerçekleştirmek için eğitilmişlerdir.
Uygulanan müdahaleler arasında kardiyopulmoner resüsitasyon, defibrilasyon, ciddi derecede dış kanamayı kontrol altına alma, şok önleme, belkemiğine hasarı önlemek için vücudu hareketsizleştirme ve kemik kırıklarını splintleme bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder